Skip to main content

Jeżeli prowadzisz firmę, to powinieneś wiedzieć, iż możesz otrzymacie dotacje zus bhp. Mają one na celu zrealizowanie zadań, które zostały określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Między innymi dotyczą one prewencji wypadkowej w firmach. Aby otrzymać owo dofinansowanie instytucja musi spełniać określone kryteria, które pomogą jej owo wsparcie otrzymać. Dofinansowanie można otrzymać na rozwiązania, które służą poprawie bezpieczeństwa w pracy. Firma może otrzymać dotacje w kwestii modernizacji linii technologicznej, która polega na zapewnieniu osłon dla niebezpiecznych stref maszyn, przyrządów ochronnych, które są czułe na nacisk, elementów systemów serowania, które realizują funkcje bezpieczeństwa czy kabin dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnych.
Możemy także otrzymać dotacje dla kombinezonów robotniczych, ochron przeciwpyłowych, ochron dróg oddechowych, rękawic ochronny, obuwia roboczego czy sprzętów związanych z ochroną oczu. Generalnie tego rodzaju dofinansowanie dzielone jest na projekty o charakterze doradczym, które nastawione są na poprawę zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Dotyczy to także realizacji oceny ryzyka zawodowego oraz wprowadzenia procedur bezpiecznej pracy oraz planowania działań, które mają polepszyć działanie w zakresie BHP.
Kolejną dziedziną, na którą możemy otrzymać dotacje, są projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego, mowa oczywiście o rozwoju, modyfikacji oraz sprawdzeniu stanu technicznego maszyn, czy innych urządzeń i systemów oraz środków ochronnych. Dotację otrzymać możemy także na projekty doradczo-inwestycyjne, które łączą wyżej opisane działania.
Program ten adresowany jest do płatników składek, a zwłaszcza sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości podmiotu oraz ilości zatrudnionych pracowników. Złożony wniosek podlega ocenie ZUSu, który dokonuje jego pozytywnej oceny lub odrzucenia. Przekazanie środków w razie pozytywnego rozpatrzenia, zostanie dokonane w ciągu 14 dni od podpisania umowy, która pieczętuje decyzję.
Więcej o dotacjach z ZUS, dopłatach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dowiesz się na stronach ministerstwa.